Teenused

Avaleht/Teenused

mootmised

Elektrimõõtmised

AS Rantell mõõtelabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud erialaselt pädeva mõõtjana nr. E192 alates 19.04.2010.a. 

Katselabor teostab elektripaigaldiste isolatsioonitakistuse mõõtmist 1- ja 3- faasilistes ahelates, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontrolli, rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmist, rikkevoolukaitselülitite kontrolli, maandustakistuse määramist ja liigpingeteimi 2500V.

mootmised

Elektritööd

AS Rantell tegeleb elektripaigaldiste ehitamisega B-pädevuspiirkonnas kuni 1000V. Oleme ehitanud elektripaigaldisi eramutesse, kortermajadesse, kooli-,  tööstus- ja büroohoonetesse.

Kliendi soovil teostame kõik kaablitega seotud tööd objektil (arvuti-, telefoni- ja TV-võrk, tulekahju- ja valvesignalisatsioon, fonosüsteem).

elektrikapid

Elektrikilbid

AS Rantell kilbiosakond pakub Schneider Electricu Prisma Plus G- ja P-süsteemi tüüpselt testitud aparaadikoostete tehnilisi lahendusi, mis on mõeldud kasutamiseks sisekeskkonnas. Prisma Plus G- ja P- süsteemi koosted võimaldavad kiiresti ja paindlikult teha koostes võimalikke muudatusi.

G-süsteem on kuni 630 A kergema konstruktsiooniga ning võimaldab luua effektiivseid tehnilisi lahendusi eelkõige väiksemate tööstushoonete, büroode, kortermajade, eramute jne. madalpinge jaotlate, ka arvestikilpide ehitamiseks. Keskused on kas seinale kinnituvad või põrandale toetuvad. Kaitseaste kuni IP55.

P-süsteem põhineb raamkonstruktsioonil ja võimaldab ehitada kuni 4000A 0,4 kV alajaama jaotusseadmeid ja suurte tööstushoonete peakeskusi kaitseastmega IP30 ja IP55.

 Loe rohkem

 Vaata sertifikaati